2012/09/17

 

gnumeric vs excel - roundup

Či je alebo nie je gnumeric dostatočnou alternatívou k excelu ponechám na ctených čitateľoch. Chcem tu ale upozorniť na problém Excelu 2010 pri otváraní súboru uloženého ako xlsx (MS EXCEL 2010 - ECMA 376, 2nd. edition). Ak súbor obsahuje vzorec s funkciou roundup v skrátenej forme

=roundup((30*2*1)/8)

Excel pri otváraní hlási chybu a obsah bunky nahradí jej aktuálnom (správne vypočítanou) konštantnou hodnotou. Vzorec

=roundup((30*2*1)/8;0)

ktorý sa píše v Exceli sa zase nepáči gnumericu.
Strednou cestou je použitie vzorca

=roundup((30*2*1)/8,0)

kde je bodkočiarka nahradená čiarkou. Tento formát sa páči aj gnumericu aj excelu.


 

Problémy s gnome-keyring


Odkedy som spustil gnome-keyring-daemon, svn mi pri sieťových operáciách hlási, že sa nevie dostať ku keyring súboru

WARNING: gnome-keyring:: couldn't connect to: /run/user/andrej/keyring-IBi5oW/pkcs11: No such file or directory

a následne stále vyžaduje heslo.
Musím to nejako odladiť.

2012/09/06

 

Pridávanie do menu


V XFCE je štandardné štart menu, v ktorom sú programy usporiadané do logických sekcií (Vývoj, Hry, Kancel, Internet, ...). Nie je ale dodávaný nástroj na pridávanie záznamov do štart menu.

Ono je to vyriešené trošku inak.

V adresári
/usr/share/applications
alebo
~/.local/share/applications
sú súbory s názvom *.desktop ktoré obsahujú definíciu definíciu programu (niečo ako ikonka zástupcu na win32 desktope). V .desktop súbore je definovaný lokalizovaný názov, lokalizovaný popis, ikona, kategórie (oddelené bodkočiarkou) a sú tam aj také veci ako napr. MimeType ktorý daný program obsluhuje.

Pre definovanie funkčného odkazu stačí zopár atribútov. Takto napr. vyzerá záznam pre hru Spirits:

[Desktop Entry]
Name=Spirits
Type=Application
Categories=Game;
Icon=/home/andrej/bin/Spirits/icon_16x16.png
Exec=/home/andrej/bin/Spirits/Spirits

Zopár poznámok:
  • ikona je očakávaná v (???) alebo potrebuje mať uvedenú plnú cestu k ikone
  • v icon ani v exec nefunguje $HOME alebo ~ prefix
  • program v Exec je dostupný v $PATH alebo je uvedená plná cesta
  • ak je rovnaký názov súboru v /usr/share/applications aj v ~/.local/share/applications tak sa zoberie záznam z ~/.local/share/applications. Dajú sa takto prekryť odkazy na systémové programy odkazmi na inú implementáciu (potenciálny bezpežnostný problém)

2012/09/05

 

Are you sure you want to remove Clock?

Štandardný XFCE4 Clock mi prestal vyhovovať. Potrebujem totiž občas pozrieť na kalendár a Clock ho nemá. Takže som musel spúšťať cal v terminále.


Náhrada Clocku je XFCE4 DateTime plugin. Má konfigurovateľný typ zobrazenia, vypnuteľné zobrazenie dátumu a hlavne po kliknutí zobrazí niečo podobné ako cal, ale klikateľné s možnosťou pozrieť si iný mesiac alebo rok.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prihlásiť na odber Príspevky [Atom]