2012/08/31

 

Dualscreen

Fedora, XFCE-4.8, ntb + display dualscreen, panel na spodnom okraji.

Keže má monitor výšku 1200px a noťas výšku 1050, pri štandardnom zarovnaní displayov na vrchný okraj sa panel s programami, hodinkami a trayom presunul na monitor. Dosť otravné.

V XFCE (a možno aj inde?) neexistuje z Windowsov známy pojem primárneho displaya.

Zistil som, že ak je zapnutý dualscreen a prepne sa do módu split screen, panel sa presunie na ten display ktorý je "nižšie". Ak sú oba displaye zarovnané na spodný okraj, panel zostane tam kde bol.

Posun displaya sa dá spraviť v GUI cez Settings / Display / Position, posúvaním okienok cez arandr (celkom pekné, vie to nadefinovať aj klávesovo aktivované profily), alebo commandlinovo cez xrandr pomocou parametra panning.

Výhľadovo (koncept) by to mohlo v XFCE vyzerať podobne komfortne ako vo Windowsoch, teda grafické presúvanie okienok pre nastavenie vhodnej pozície a vzájomného posunutia.

Menovky: , ,


2012/08/30

 

Zakázanie updatovania balíčka

Niekedy sa hodí možnosť zakázať update niektorého konkrétneho balíčka a updatnovať len všetko ostatné. Natrvalo sa to dá spraviť pridaním "exclude=nazov_balicka*" do /etc/yum.conf.
Dočasné riešenie je pridať postfix

x nazov_balicka*

alebo

--exclude=nazov_balicka*

takže vznikne príkaz

yum update --exclude=nazov_balicka*

Menovky: ,


2012/08/23

 

Spomalená klávesnica - problém s XFCE a a11y

Občas tak raz za pár dní sa mi stalo, že prestala reagovať klávesnica. Reštart systému sa dá spraviť aj myšou, ale je to nanič hlavne keď má človek rozrobenú dôležitú prácu.

Potom som náhodou zistil, že klávesnica žije, len má posunutý čas reakcie na stlačenie klávesy z 0 na cca 500ms. Veľmi núdzovo sa na tom písať dá, ale je to nanič.

Dnes sa mi zase klávesnica prepla do spomaleného módu, tak mi napadlo, že skúsim pripojiť externú klávesnicu, či je choroba v hw alebo v sw. Externá USB klávesnica fungovala bez problémov, tak som začal podozrievať klávesnicový chip môjho úbohého notebooku.

Po troške googlenia som ale našiel potešujúcu odpoveď - je to problém svojvoľného zapínania "Slow keys" funkie z Accessibility (a11y) balíčka.

Jednoduché riešenie je podržať sltačená Shift cca 10s kým sa nevypne accessibility funkcia (funguje to). Ak máte nainštalovaný xfce4-notifyd tak to vypnutie systém aj zobrazí.

Úplné vypnutie navrhol Tomáš Smetana a pozostáva z prekonfigurovania gdm ktorý vlastne spôsobuje toto náhodné zapínanie:
 1. create a new file in
  /etc/dconf/db/gdm.d/
  with a number prefix (the highest one in the directory, e.g. 01-no-a11y-keyboard)
 2. content:
  [org/gnome/desktop/a11y/keyboard]
  enable=false
 3. run
  dconf update
Reštart gdm spravím až pri najbližšom reboote, zatiaľ budem používať vypínanie pomocou dlho stlačeného Shiftu.

2012/08/20

 

Skype

Skype má len 32-bit klientov a v yum repo poskytuje len starú 2.x verziu. Treba preto priamo stiahnuť RPM 4-kovej verzie a nainštalovať ho.

wget http://download.skype.com/linux/skype-4.0.0.8-fedora.i586.rpm

Toto RPM je nekorektne nalinkované na závislosti (alsa-plugins-pulseaudio.i686) umožňujúce prácu s audiom na 64-bit systémoch. Korektná inštalácia nakoniec prebehne takto:

yum localinstall skype-4.0.0.8-fedora.i586.rpm
yum install alsa-plugins-pulseaudio.i686

Menovky: , ,


2012/08/01

 

Fedora 17 essentials

rpmfusion repo

su -c 'yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm'

Media stuff

yum install gstreamer-plugins-good gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-base gstreamer-plugins-bad-free

MP4 video playback

yum install gstreamer-ffmpeg

Torrent stuff

yum install transmission

Video editing stuff

yum install avidemux


Text editor - Sublime Text 2

wget -O /etc/yum.repos.d/sublime2.repo http://repo.cloudhike.com/sublime2/fedora/sublime2.repo

yum install sublime-text


Menovky:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prihlásiť na odber Príspevky [Atom]