2012/08/31

 

Dualscreen

Fedora, XFCE-4.8, ntb + display dualscreen, panel na spodnom okraji.

Keže má monitor výšku 1200px a noťas výšku 1050, pri štandardnom zarovnaní displayov na vrchný okraj sa panel s programami, hodinkami a trayom presunul na monitor. Dosť otravné.

V XFCE (a možno aj inde?) neexistuje z Windowsov známy pojem primárneho displaya.

Zistil som, že ak je zapnutý dualscreen a prepne sa do módu split screen, panel sa presunie na ten display ktorý je "nižšie". Ak sú oba displaye zarovnané na spodný okraj, panel zostane tam kde bol.

Posun displaya sa dá spraviť v GUI cez Settings / Display / Position, posúvaním okienok cez arandr (celkom pekné, vie to nadefinovať aj klávesovo aktivované profily), alebo commandlinovo cez xrandr pomocou parametra panning.

Výhľadovo (koncept) by to mohlo v XFCE vyzerať podobne komfortne ako vo Windowsoch, teda grafické presúvanie okienok pre nastavenie vhodnej pozície a vzájomného posunutia.

Menovky: , ,


Komentáre: Zverejnenie komentára

Prihlásiť na odber Zverejniť komentáre [Atom]

<< Domov

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prihlásiť na odber Príspevky [Atom]